Arkiv

Stadgar

Minna-mottagningens nuvarande stadgar antogs 2021-03-15, och ersatte då föregående stadgar som antogs 2000-11-20.

Verksamhetsberättelser

Vårt senaste årsmöte hölls måndagen den 22 mars 2022. Då föredrogs verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2021 och ansvarsfrihet beviljades för det gångna året. Nedan återfinns denna samt några tidigare verksamhetsberättelser