top of page

Arkiv

Stadgar

Minna-mottagningens nuvarande stadgar antogs 2021-03-15, och ersatte då föregående stadgar som antogs 2000-11-20.

Verksamhetsberättelser

Vårt nästa årsmöte hölls torsdagen den 23 mars 2023. Då presenterades verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2022 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Nedan återfinns 2022 års verksamhetsberättelse samt några tidigare verksamhetsberättelser

bottom of page