top of page
kvistar2-01.png
Minna finns i Göteborg

Minna-mottagningen erbjuder psykosocialt stöd till gravida kvinnor och par vid en oväntad graviditet samt inför och efter förlossning eller en abort. Vi vill vara ett stöd oavsett vilket beslut kvinnan fattar. Vi som arbetar på Minna är kuratorer och barnmorskor.

Vår uppgift är att finnas med då du fattar det beslut du bäst kan leva vidare med. Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.

 

Namnet Minna betyder omtanke och vår vision är att kunna erbjuda en trygg plats för samtal och eftertanke där de berörda får bredast möjliga underlag för att kunna fatta egna beslut.

 

Samtal

Vi tar emot både kvinnor och män för samtal, enskilt och i par. Det går bra att komma för enstaka eller längre tids stödsamtal, under graviditet, efter förlossning.

 

Grupp

Vi erbjuder blivande ensamstående mammor att delta i en vänta-barn-grupp, som övergår i mamma-barn-grupp när barnen har fötts. Grupperna vänder sig till kvinnor som redan under graviditeten inte lever tillsammans med det väntade barnets far, vanligtvis beroende på att hon valt att föda medan mannen förespråkat abort.

Förutom de rent förlossningsförberedande träffarna med barnmorskan samtalar vi om hur umgänget med pappan kan se ut om man har problem med kommunikationen. Familjerättens handläggare informerar om fastställande av faderskap, vårdnad och umgänge. 

 

Vi vill stötta den ensamstående mamman i hennes vardag. Vi vill också, utifrån vad som är bäst för barnet, medverka till en god och fungerande relation till pappan. 

 
Vänta-barn-grupp

Vill du förbereda dig inför förlossning och föräldraskap som ensamstående tillsammans med andra blivande mammor i liknande situation?

 

Välkommen till en av våra förlossningsförberedande grupper. Vi träffas 7-8 gånger innan förlossningen och tar bland annat upp följande ämnen:

- Förlossning

- Smärthantering

- Amning 

- Familjerätt 

- Föräldraförsäkringen 

- Besök på Östra sjukhusets förlossningsavdelningar

- Att vara ensamstående med en liten nyfödd 

 

Mamma-barn-grupp

När barnen är födda är ni välkomna tillbaka för att fortsätta med mamma-barn-grupp. Vi träffas under 7 tillfällen som bland annat innehåller en kurs i spädbarnsmassage.

 

- Vi har tystnadsplikt 

- Alla besök är kostnadsfria

bottom of page