top of page
ögon2-02.png
Minna finns i Göteborg.

Mottagningen erbjuder psykosocialt stöd till gravida kvinnor och par vid en oväntad graviditet samt inför och efter förlossning eller en abort. Vi vill vara ett stöd oavsett vilket beslut kvinnan fattar. Vi som arbetar på Minna-mottagningen är kuratorer och barnmorskor, samt en Minnasyster.

Vår uppgift är att finnas med då du fattar det beslut du bäst kan leva vidare med. Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.

 

Namnet Minna betyder omtanke och vår vision är att kunna erbjuda en trygg plats för samtal och eftertanke där de berörda får bredast möjliga underlag för att kunna fatta egna beslut.

Samtal

Vi tar emot både kvinnor och män för samtal, enskilt och i par. Det går bra att komma för enstaka eller längre tids stödsamtal, under graviditet, efter förlossning.

Grupp

Minna-mottagningen erbjuder blivande ensamstående mammor att delta i en vänta-barn-grupp, som övergår i mamma-barn-grupp när barnen har fötts. Grupperna vänder sig till kvinnor som redan under graviditeten inte lever tillsammans med det väntade barnets far. Vanligtvis beroende på att hon valt att föda medan mannen förespråkat abort.

Förutom de rent förlossningsförberedande träffarna med barnmorskan samtalar vi om hur umgänget med pappan kan se ut om man har problem med kommunikationen. Familjerättens handläggare informerar om fastställande av faderskap, vårdnad och umgänge. 

 

Vi vill stötta den ensamstående mamman i hennes vardag. Vi vill också, utifrån vad som är bäst för barnet, medverka till en god och fungerande relation till pappan. 

bottom of page