Stadgar & Verksamhetsberättelse

Minna är en upparbetad verksamhet som funnits i över 30 år. Den 1 augusti 1988 undertecknades stiftelseurkunden för Minna (tidigare AAG). Den första tiden präglades av en pionjäranda men också ständiga diskussioner kring målsättning och inriktning. Vi fick hela tiden poängtera att vi stod för en omsorgssyn och inte en opinionsbildande eller agiterandesyn. Ensamstående kvinnor som i förtvivlan har blivit ensamma under en graviditet där partnern har valt att lämna kvinnan och det väntade barnet är en av de målgrupper Minna har med sitt arbete. Det är en känslig och svår problematik men vi är stadigt förankrade med personal som är handplockad utifrån en vilja att stödja ensamstående kvinnor och tveksamma män.

Förslag till uppdatering av stadgar våren 2021

Minnas befintliga stadgar antogs 2000-11-20 och återfinns nedan. Det har efterhand kommit synpunkter och blivit uppenbart att det finns vissa behov av uppdateringar framförallt beroende på:

  • Minnas riksförening är sedan länge nedlagd. Flera paragrafer har därför blivit inaktuella

  • Minnas inriktning som omsorgsrörelse och inte opinionsbildande organisation behöver förtydligas

  • Behov av viss allmän översyn och städning

Styrelsen har arbetat fram ett nytt förslag som antogs av styrelsen 2020-10-27 och som återfinns nedan som en "mark-up" där det tydliggörs vad som är ändrat. Förslaget föredrogs första gången, och antogs vid ett

  • extra årsmöte klockan 18.00 måndagen den 8 februari 2021,

och kommer att föredras för andra gången vid vårt

  • ordinarie årsmöte klockan 19.00 måndagen den 15 mars 2021.

Den som har synpunkter kan kontakta någon i styrelsen (se kontaktuppgifter här) eller ringa 031 - 82 66 11 eller maila goteborg@minna.nu.

 
Senaste verksamhetsberättelse och minna-blad

Tidigare verksamhetsberättelser

Minna-mottagningen

Tel: 031 - 82 66 11 

Adress: Kjellbergsgatan 8, 411 32 Göteborg

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon