top of page
abort_som_gör_sig_påmind-03.png
Abort som gör sig påmind

 

Minna finns i Göteborg.

Mottagningen erbjuder psykosocialt stöd till gravida kvinnor och par vid en oväntad graviditet samt inför och efter förlossning eller en abort. Vi vill vara ett stöd oavsett vilket beslut kvinnan fattar. Vi som arbetar på Minna-mottagningen är kuratorer och barnmorskor, samt en Minnasyster.

Vår uppgift är att finnas med då du fattar det beslut du bäst kan leva vidare med. Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.

 

Namnet Minna betyder omtanke och vår vision är att kunna erbjuda en trygg plats för samtal och eftertanke där de berörda får bredast möjliga underlag för att kunna fatta egna beslut.

Samtal eller samtalsgrupp

Har du erfarenhet av en abort som fortsätter att göra sig påmind?

Du är välkommen att komma antingen för enskilda stödsamtal hos mottagningens kuratorer eller delta i en samtalsgrupp tillsammans med andra kvinnor i samma situation.

 

- Vi har tystnadsplikt 

- Alla besök är kostnadsfria

bottom of page