Årsmöte 2021

Vid årsmötet den 29 mars 2021 föredrogs ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse för 2020. Ansvarsfrihet beviljades för den avgående styrelsen, och vi hälsar den nya styrelsen (med små förändringar) välkommen!

Vi är tillbaka i vår lokal!

Efter ett omfattande arbete mellan december 2020 och februari 2021 så är vår lokal fräsch och fin med nya golv. Välkommen dit!

/2021-03-30 Anders Henoch