top of page

Mette arbetar med att stötta ensamma gravida kvinnor

Länk till fint reportage i Göteborgs-Posten söndagen den 29 januari 2023.

Årsmöte 2022

Den 22 mars 2022 hade vi årsmöte. Redovisning och verksamhetsberättelse för 2021 föredrogs, och ansvarsfrihet beviljades.

Vi hade nöjet att få in två nya personer i styrelsen:  Carolina Helltén som ledamot och Sara Bohman Norjavaara som suppleant. Under mötet undertecknades ett tack-kort vilket tillsammans med en present kommer att överlämnas till vår avgående kassör Lada Antonsson. Vi tackar Lada för engagerade och kunniga insatser. Hon efterträds av Anneli Holmgren, som flera i styrelsen redan haft kontakt med.

Vi kan se tillbaka på ett verksamhetsår i ekonomisk balans med ett mindre överskott, mycket beroende på att vi tills vidare enbart har en heltidstjänst. Vi skulle gärna vilja utöka med en halvtidstjänst, men då behövs större inkomster i form av anslag, gåvor och medlemsavgifter.

På bilden nedan syns nästan alla deltagarna i årsmötet.

I kollaget ser vi samtliga ledamöter i styrelsen:

 

 

 

 

 

 

Terminsstart hösten 2021

Den 7 september hade vi höstens första styrelsemöte för Minna-mottagningen. Vi gladdes åt att kunna träffas IRL (In Real Life - inte digitalt) och i vår lokal på Kjellbergsgatan som fått en omfattande uppfräschning under pandemin.

 

Vi hade avtackning av vår Minnasyster Marielle Hjälmedala som varit hos oss på ett 3-årigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Vi skulle väldigt gärna velat fortsätta att ha tillgång till en sådan resurs, men då behövs fler medlemmar, fler gåvor, fler bidrag. Vi är mycket tacksamma över Marielles insatser, och önskar henne allt gott på hennes nya tjänst på barnsjukhuset på Östra.

 

Vi gladdes åt att minnas verksamhet faktiskt i så pass liten omfattning påverkats av pandemin, och att vi nu är igång som vanligt.

 

Oavsett världsläge, politisk majoritet eller pandemiläge så fortsätter den ensamstående mammans situation att återuppstå, och vi är glada och tacksamma över det stöd som Minna-mottagningen kan ge under Mettes ledning. För att kunna fortsätta är vi beroende av våra medlemmar. Bli medlem, berätta om minna, stöd oss på swish 1235790605.

Bilden till vänster: Marielle Hjälmedala avtackas av vår föreståndare Mette Grevle och vår ordförande Nina Jonnerhag.

Bilden till höger: Hela styrelsen den 7 september 2021 i minnas lokaler, från vänster Anders Henoch vice ordf, Marianne Vestlund, Nina Jonnerhag ordf, Kerstin Hillerström, Jennie Hillerström, Lada Antonsson kassör, Christina Holmberg sekreterare, Lena Wallman och Mette Grevle föreståndare. På bilden saknas Christina Lernbrink och Hanna Lernbrink.

Årsmöte 2021

Vid årsmötet den 29 mars 2021 föredrogs ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse för 2020. Ansvarsfrihet beviljades för den avgående styrelsen, och vi hälsar den nya styrelsen (med små förändringar) välkommen!

2021 Styrelse för Minna 02.JPG

Vi är tillbaka i vår lokal!

Efter ett omfattande arbete mellan december 2020 och februari 2021 så är vår lokal fräsch och fin med nya golv. Välkommen dit!

/2021-03-30 Anders Henoch

bottom of page