top of page

En oväntad graviditet kan väcka många funderingar och frågor. Innan du fattar något beslut kan det vara till hjälp att samtala med någon utomstående för att komma fram till vad du själv faktiskt vill.    

 

Minna är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi bedriver ingen opinionsbildande verksamhet. Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.

Minnas årsmöte 2023

Alla medlemmar hälsas välkomna till Minna-mottagningens årsmöte tisdagen den 23 mars 2023 klockan 19.00 på Kjellbergsgatan 8

bottom of page