En oväntad graviditet kan väcka många funderingar och frågor. Innan du fattar något beslut kan det vara till hjälp att samtala med någon utomstående för att komma fram till vad du själv faktiskt vill.    

 

Minna är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi bedriver ingen opinionsbildande verksamhet. Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.  

 

Välkommen på Ordinarie Årsmöte måndagen den 15 mars 2021 kl. 19.00 

Mötet hålls digitalt - maila goteborg@minna.nu eller ring 031-82 66 11 för att få inloggningsuppgifter. 

Läs mer i senaste minna-bladet samt här på hemsidan om stadgar och stadgeändringsförslag. och läs gärna 2020 års verksamhetsberättelse.

På det extra årsmötet den 8 februari 2021 gjordes en första dragning av förslag till stadgeändring, som antogs. Andra dragning kommer att ske på det ordinarie årsmötet den 15 mars.

Minna-mottagningen

Tel: 031 - 82 66 11 

Adress: Kjellbergsgatan 8, 411 32 Göteborg

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon