Verksamhet minna Göteborg

Är du gravid och vill tala med någon? Funderar du på abort?

En oplanerad graviditet medför oftast ett virr-varr av tankar och frågor. Du behöver inte vara ensam med dina funderingar! Innan du fattar något beslut kan det vara en hjälp att samtala med någon utomstående för att komma fram till vad du själv innerst inne vill. På mottagningen arbetar kuratorer med socionomutbildning. Vår uppgift är att finnas med då du fattar det beslut du bäst kan leva vidare med.
- Vi har tystnadsplikt
- Alla besök är kostnadsfria

Har du erfarenhet av en abort som fortsätter att göra sig påmind?

Du är välkommen att antingen komma för enskilda stödsamtal hos mottagningens kuratorer eller delta i en samtalsgrupp tillsammans med andra kvinnor som förstår därför att de själva är i samma situation.

Väntar du barn? Är du oense med barnets far?

Möjlighet till stödsamtal med kurator finns, om du önskar.

Vill du förbereda dig för förlossning och förbereda dig på att bli mamma tillsammans med andra blivande mammor i liknande situation?
Du är inte ensam!
Välkommen med i en av våra grupper.
Vi träffas 7-8 gånger innan förlossningen och sedan många gånger tillsammans med barnen.

I den förlossningsförberedande gruppen tar vi bland annat upp följande ämnen:
- Förlossning
- Smärthantering
- Amning
- Familjerätt
- Föräldraförsäkringen
- Besök på sjukhusens förlossningssavdelningar
- Att vara ensamstående med en liten nyfödd

När barnen fötts erbjuder vi bland annat:
- Kurs i babymassage
- Öppet hus
- Småbarnsmusik

minna-mottagningens grupper
minna-mottagningens grupper vänder sig till de mammor som inte lever tillsammans med det väntade barnets far. Vanligtvis beroende på att hon valt att föda då mannen förespråkat abort.

Förutom de rent förlossningsförberedande träffarna med barnmorskan samtalar vi om hur umgänget med pappan kan se ut om man har problem med kommunikationen.

Familjerättens handläggare informerar om fastställande av faderskap, vårdnad och umgänge. Försäkringskassans representant redogör för hur föräldraförsäkringen fungerar vid enskild respektive gemensam vårdnad.

Vi vill stötta den ensamstående mamman i hennes vardag. Vi vill också, utifrån vad som är bäst för barnet, medverka till en god och fungerande relation till pappan. 

 

Välkommen att kontakta oss:

e-post: Vi har för närvarande problem med vår mail och vill därför att du ringer oss
Tel: 031 - 82 66 11 (Du kan ringa när som helst - vi lyssnar av telefonsvararen ofta)

eller skickar ett sms till Maria Olsson, föreståndare, Mobil: 0722-284855

För adress m.m se kontakt 

För kalendarium se minna-kalendern

Titta gärna in på vår facebook-grupp:
minna-mottagningen i GöteborgMän, som blivit pappor "mot sin vilja" hänvisar vi till Kriscentrum för män 031-367 93 90

Kvinnor som valt att bli ensamstående mammor genom assisterad befruktning, rekommenderar vi att kontakta förlossningspedagog Bodil Frey tel 0301 - 434 33, e-post: bodil.frey@enbrastart.sewww.enbrastart.se

Femmis är en förening, som specifikt vänder sig till och stöttar den här gruppen av mammor: www.femmis.se