Minna på nätet

Här har vi samlat länkar som på olika sätt har beröring med minnas verksamhet. Vi på minna tycker länkarna är intressanta, men respektive upphovsman ansvarar för innehåll och åsikter bakom varje länk.

♥ Oktober 2017: Examensuppsats om minna

Vår kurator Ulrika Karpefors har fullbordat sin psykoterapeututbildning och har skrivit följande läsvärda examensuppsats "Det förändrande moderskapet - Fem ensamstående småbarnsmammors upplevelse av förändring efter att de fött barn." Uppsatsen har många beröringspunkter med minna-mottagningens verksamhet, och med välvilligt medgivande av Ulrika publicerar vi länken här.

♥ Juni 2014: Ottar skriver om ensamstående gravida

minna-mamman Karin Kihlberg beskriver hur det är att vänta barn utan att leva i en relation - och om sina möten med minna-mottagningen

♥ November 2013: Dagen rapporterar om vårt 25-års-jubileum

Tidningen Dagen rapporterade om vårt 25-års-jubileum samt om vårt mångåriga arbete

♥ December 2011: C-uppsats om minna-mottagningen 

Med välvilligt samtycke av författarna Martina Frondelius Isaksson & Sofia Funcke Khan finns här tillgänglig deras C-uppsats "Jag bar på en skam och nu bär jag på samma stolthet - för jag tycker det är så coolt att jag klarade det” - En kvalitativ studie om ensamstående (blivande) mammors upplevelser av stöd och hjälp från minna-mottagningen

 Abort - en konflikt mellan många parter
(referat från 1 oktober 2009)

Samtalskväll om konflikterna vid abort och om dem som berörs: mamman, pappan, det ofödda barnet, övrig familj, vårdpersonal och samhället.

Glad, stolt och ensamstående (Alingsås tidning 17 november 2008)

 minna - peppställe för singelmammor (Alingsås tidning 2 oktober 2008

 "Det är ju inte synd om mig för att jag är ensamstående" - - ensamstående mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv. Socionomprogrammet, C-uppsats HT 2007


Mannens beslut styr aborten (debattartikel av psykologen Madeleine Gauffin och kuratorn Monica Sjöstedt, 13 maj 2006)

Pappan sa att jag fick välja mellan honom och barnet - (bloggat av en mamma som haft kontakt med minna)