"Lucas och mamma" och "Var är min pappa?"

"Var är min pappa?"

Frågan, som du som är mamma till ett barn vars pappa valt att inte ha någon kontakt med, antingen redan fått eller väntar på.
Så inbjöds mammor, som deltar i verksamheten på minna-mottagningen till samtalsträffar i grupp. Gensvaret blev stort och flera mammor uttryckte önskan om en bok att läsa för sitt barn, som skulle underlätta för dem att tala med barnet om detta svåra: att ha en pappa som inte vill träffa en.
Så kom den här bilderboken till. Flera av episoderna som berättas ligger nära verkliga händelser mammor berättat om.
Bilderna har tecknats av barnmorskan Chrstina Swartling, ledamot av styrelsen i minna Göteborg.
Som komplement till den här bilderboken finns ett häfte "Var är min pappa", som vänder sig direkt till barnets mamma. Där har jag samlat tankar och erfarenheter från de mammor jag mött, men även mina egna reflektioner efter att ha arbetat som kurator på minna-mottagningen sedan 1991.

Tack till
Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Wilhelm och Martina Lundgrens fond, som genom ekonomiskt stöd möjliggjort dessa böcker.

Göteborg hösten 2013
Maria Björnsdotter Olsson

För att beställa böckerna, sätt in 165 kronor (125 kronor + 40 kronor porto) på 429 38 60 - 5
Skriv "Lucas och mamma" samt Namn och adress så skickar vi böckerna så fort vi kan (1-2 veckor).

Omslaget till "Lucas och Mamma" - bilderbok med berättelser för små barn.