minna 25 år - minnenas afton - jubileumsbuffé 2013-11-16

En oförglömlig kväll i de vackra lokalerna på Överås då ett 30-tal personer sammanstrålade
som på olika sätt bidragit till minnas verksamhet genom åren.

Foto: Christina Swartling

Under förmiddagen hade vi Öppet Hus i Örgryte Församlingshem för "Alla tiders minna-mammor" och deras barn, med mingel och fika för stora barn, och clown, ansiktsmålning, fiskdamm m.m. för mindre barn. Här ser vi några av de som mötte upp.

En välkomstcider på nedervåningen - mingel med glada igenkännanden

Anne och Johan Holmdahl berättade om angränsande nätverk och aktiviteter vid tiden för minnas start, som CKS (Centrum för Kristna Studier), KRIS (Kristna själavårdsinstitutet) samt seminarier om fosterdiagnostik, hjärndöd, provrörsbefruktning m.m.

Birgitta Lindgren från Frälsningsarmén överlämnade en födelsedagsgåva till minna, och berättade om ett gott samarbete med Öppet-Hus-verksamheten

Katrina Imberg som är en av våra stiftare

Rune Imberg - en av våra stiftare - som gav oss en fördjupad idéhistorisk bakgrund till minnas tillkomst

Maria Olsson som arbetat på minna sedan 1991 gav återblickar från de gångna åren

Barnläkare Zeibrant Thörn som mött ALLA mamma-barn-grupper sen första början och bidragit med sin professionella kunskap

Christina Swartling (i mitten) som är en nytillkommen konstnärlig kraft i minnas styrelse

Kerstin Hillerström som är vår mångåriga sekreterare

Fifi Tjusling som lagade maten denna festkväll, och som stått för mat ett antal sommarläger för minna-mammorna

Anders Henoch, Ulrika Karpefors och Annika Holmstén låter maten väl smaka. Ulrika har arbetat 2001-2013 som kurator på minnamottagningen, Anders och Annika är styrelseledamöter sen 1990-talet.

Eva Edvardsson som arbetade på minna-mottagningen en period i slutet av 1990-talet. Hon överlämnade två ljuvliga dockor att användas av barnen i mamma-barn-grupperna

Johan Holmdahl - en av våra stiftare - berättade om kontakterna med Lars Hamberger, och inspirationen från Dr Daniel Overduin som var betydelsefulla vid minnas tillkomst

Maria Olsson som arbetat på minna sedan 1991 - hade release för sina 2 nya böcker om barn som frågar efter sin pappa