Årsmöten - Minna Göteborg

Senaste årsmöte hölls tisdagen den 14 mars 2017 kl 19.00 i minnas gamla lokaler på Överås, Danska Vägen 20. Under samma vecka skedde flytt till våra nya lokaler på Kjellbergsgatan 8.

Vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar, bjöd på fika och samtalade om vår verksamhet.
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 föredrogs, och vi valde styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

Verksamhetsberättelser

Senaste verksamhetsberättelsen:

Verksamhetsberättelse 2016

Stadgar

minna Göteborgs stadgar

Tidigare verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2003
Verksamhetsberättelse 2002
Verksamhetsberättelse 2001