Namnlös oreda...

Allt sedan de första sammankomsterna hölls i mitten av 80-talet, för att utröna huruvida det skulle vara möjligt att praktiskt stödja de kvinnor/par som av olika skäl är tveksamma till en graviditet, har detta varit den näst mest diskuterade frågan; vad ska vi kalla en sådan verksamhet?

Hösten 1994 föreläste Erwin Bischofberger för oss om människovärdet och om maieutisk metodik. Där fanns det lilla grekiska ordet ”maia” med så många passande betydelser: ”förlösa ur en kris”, ”liten mamma”, ”barnmorska”, …”maia” – ett strålande namn, som alla omedelbart tog till sig!

Att vara en maia-mamma blev sedermera ett begrepp och en identitet för hundratals kvinnor i Sverige. Sommaren 1998 kom dock en kalldusch. En privatpraktiserande barnmorska hade registrerat ”maia” som ett varumärke, något vi fått besked om var omöjligt för ideella föreningar utan vinstintresse. Lagen är obarmhärtig – vi blev tvungna att byta namn.

Valet föll på det forntyska namnet ”Minna”, som lär betyda ”kärlek” och ”omsorg”. Men, som en av våra besökare mycket riktigt påpekade, så är det inte namnet i sig utan verksamhetens innehåll som ger namnet mening. Sedan namnbytet har vi på Minna arbetat hårt för att Minna verkligen ska stå för en plats där kärlek och omsorg om varje människa blir vägledande.