Personal Minna Göteborg

På Minna-mottagningen arbetar:
Maria Olsson, auktoriserad socionom. E-post: maria.olsson@minna.nu
Karin Simonsson, socionom. E-post: karin.simonsson@minna.nu
Marielle Hjälmedala, minna-syster. E-post: marielle.hjalmedala@minna.nu
Mats Linde, familjeterapeut. E-post: mats.linde@minna.nu

    Mats Linde


Våra timanställ
da förlossningsbarnmorskor är:

Fr.v: Christina Lyche Lind, Amanda Claesson, Anu Zachrisson, 
Rosa Sädås, 
Christina Lernbrink, Åsa Wahlin samt Katarina Heed (ej i bild)


Vår barnläkare är:
Zeibrant Thörn

Uppdaterad 2018-06-18