Personal Minna Göteborg

På Minna-mottagningen arbetar kuratorerna:
Maria Olsson, auktoriserad socionom. E-post: maria.olsson@minna.nu
Ulrika Karpefors, socionom. E-post: ulrika.karpefors@minna.nu
Mats Linde, E-post: mats.linde@minna.nu

    Mats Linde

Våra timanställ
da förlossningsbarnmorskor är:

Fr.v: Christina Lyche Lind, Amanda Claesson, Anu Zachrisson, 
Rosa Sädås, 
Christina Lernbrink, Åsa Wahlin samt Katarina Heed (ej i bild)


Vår barnläkare är:
Zeibrant Thörn